Lahjoita

Pienkeräys RA/2020/321

Tämä pienkeräys on päättynyt!

KIITOS!
ELSE, KAISA, MERJA, MARKUS, TOMMI, JONNE, JUKKA, VILLE, MATTI, MAIJA JA SANNA.

PIENKERÄYSVAROILLA HANKITTIIN SÄHKÖRUMMUT, MAKSETTIIN JUNNUPOTKIKSEN KAUSIMAKSU SEKÄ YKSI MUSIIKKIOPISTON LUKUKAUSIMAKSU.

Ensisijainen
käyttötarkoitus
:

Vahvistamme kerätyillä varoilla jo toiminnassa olevaa sponsoritoimintaamme ja mahdollistamme lasten sekä nuorten harrasteita meiltä haettavin stipendein. Haluamme edesauttaa harrastevälineiden hankintoja mm. kierrättämällä meille annettuja lahjoituksia ja huollattamalla ne kuntoon ennen tätä.

Pienkeräyksen tuoton jakaminen:

Vähävaraisuus on painava syy hakea meiltä apua mutta huomioimme vahvasti myös muut haastavat ja raskaat tilanteet mm. sairaudet ja Koronan aiheuttaminen työttömyyspiikkien jälkiseuraamukset.

Tuemme myös lahjakkaita nuoria perusteena harrastemotivaatio sekä asennoituminen harrasteeseen.

Järjestämme lapsille sekä nuorille harrastesidonnaisia elämyksiä sekä palkitsemme heitä tukevia tahoja mm. lastenkotien sekä perhetukikeskuksien varustusta parantamalla.

Toimintamme on tavoittanut useita kymmeniä ihmisiä musiikkiopistomaksuin, Kamppailusponsoroinnein, keilauskortein, rummuista bassoihin.


Toissijainen käyttötarkoitus :

Yhdistyksen toiminnan edistäminen sekä jatkumisen tukeminen mahdollisin kalustohankinnoin ja kuljetuskustannuksien kattamisilla jotta pystymme tulevaisuudessakin jatkamaan ensisijaisen käyttötarkoituksen kohdassa mainittujen asioiden parissa.

Olemme tehneet sitä jo nyt,

mutta haluamme laajentaa toimintaamme.

Toivoisimme että voisimme myös maksaa työkorvauksia ulkopuolisille ammattilaisille jotka pystyvät kehittämään toimintaamme mm. lakineuvoin sekä soittimia huoltamalla.